آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-07-14

استخدام بازیگر در موسسه هنری با شرایط کاری و شرایط مناسب برای افراد شیک پوش -فعال و دارای روابط عمومی بالا

استخدام بازیگر در موسسه هنری با شرایط کاری و شرایط مناسب برای افراد شیک پوش -فعال و دارای روابط عمومی بالا

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی