آگهی استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی

استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی

1398-07-13

استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود.مناسب افراد آشنا به طرح های مدرن و دارای تجربه کاری

استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود.مناسب افراد آشنا به طرح های مدرن و دارای تجربه کاری

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی