آگهی استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی

1398-07-14

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی با محیط کاری فعال و شرایط مناسب برای افراد خلاق -آشنا به امور دیزاین و چاپ

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی با محیط کاری فعال و شرایط مناسب برای افراد خلاق -آشنا به امور دیزاین و چاپ

تهران شوش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی