آگهی استخدام خواننده در موسسه هنری

استخدام خواننده در موسسه هنری

1398-07-13

استخدام خواننده در موسسه هنری با شرایط مناسب و انجام تمامی خدمات برای افراد خوش صدا و علاقمند به فعالیت در این زمینه

استخدام خواننده در موسسه هنری با شرایط مناسب و انجام تمامی خدمات برای افراد خوش صدا و علاقمند به فعالیت در این زمینه

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی