آگهی استخدام منشی خانم در شرکت تبلیغاتی

استخدام منشی خانم در شرکت تبلیغاتی

1398-07-13

استخدام منشی خانم در شرکت تبلیغاتی با حقوق ثابت و مجرد تمام وقت در محدوده سهروردی جنوبی

استخدام منشی خانم در شرکت تبلیغاتی با حقوق ثابت و مجرد تمام وقت در محدوده سهروردی جنوبی

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی