آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-07-13

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با حقوق ثابت با ظاهر آراسته تمام وقت در محدوده نواب

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با حقوق ثابت با ظاهر آراسته تمام وقت در محدوده نواب

تهران نواب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی