آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

1398-07-13

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با حقوق ثابت و تمام وقت جهت انجام امور اداری

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با حقوق ثابت و تمام وقت جهت انجام امور اداری

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی