آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-07-14

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با روحیه کار تیمی به صورت تمام وقت در محدوده گلشهر

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با روحیه کار تیمی به صورت تمام وقت در محدوده گلشهر

کرج گلشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی