آگهی استخدام کارمند خانم در آموزشگاه دخترانه

استخدام کارمند خانم در آموزشگاه دخترانه

1398-07-13

استخدام کارمند خانم در آموزشگاه دخترانه منظم و سروقت بودن جدیت و پشتکار با حقوق ثابت

استخدام کارمند خانم در آموزشگاه دخترانه منظم و سروقت بودن جدیت و پشتکار با حقوق ثابت

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی