آگهی استخدام کارمند خانم در یک شرکت بازرگانی

استخدام کارمند خانم در یک شرکت بازرگانی

1398-07-13

استخدام کارمند خانم در یک شرکت بازرگانی به صورت تمام وقت با ظاهر آراسته و امروزی با حقوق مکفی

استخدام کارمند خانم در یک شرکت بازرگانی به صورت تمام وقت با ظاهر آراسته و امروزی با حقوق مکفی

کرج فردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی