آگهی استخدام تدوینگر در موسسه هنری

استخدام تدوینگر در موسسه هنری

1398-07-13

استخدام تدوینگر در موسسه هنری جهت رشد گروه خود. همکاران خلاق و آشنا به امور تخصصی گرافیکی در ارتباط باشند

استخدام تدوینگر در موسسه هنری جهت رشد گروه خود. همکاران خلاق و آشنا به امور تخصصی گرافیکی در ارتباط باشند

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی