آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

1398-07-11

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی به صورت تمام وقت با نظم و متعهد در محدوده احمد آباد

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی به صورت تمام وقت با نظم و متعهد در محدوده احمد آباد

مشهد احمد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی