آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت معتبر

استخدام کارمند خانم در شرکت معتبر

1398-07-11

استخدام کارمند خانم در شرکت معتبر به صورت تمام وقت با حقوق 1 م در محدوده امام رضا

استخدام کارمند خانم در شرکت معتبر به صورت تمام وقت با حقوق 1 م در محدوده امام رضا

مشهد امام رضا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی