آگهی استخدام تعدادی کارمند اداری خانم و آقا در شرکت معتبر

استخدام تعدادی کارمند اداری خانم و آقا در شرکت معتبر

1398-07-11

استخدام تعدادی کارمند اداری خانم و آقا در شرکت معتبر با حقوق عالی با ظاهر شیک و آراسته

استخدام تعدادی کارمند اداری خانم و آقا در شرکت معتبر با حقوق عالی با ظاهر شیک و آراسته

مشهد آزاد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی