آگهی استخدام منشی خانم در یک گروه معتبر

استخدام منشی خانم در یک گروه معتبر

1398-07-11

استخدام منشی خانم در یک گروه معتبر با ساعت کاری 8/30 الی 15/30 محدوده بلوار معلم

استخدام منشی خانم در یک گروه معتبر با ساعت کاری 8/30 الی 15/30 محدوده بلوار معلم

مشهد معلم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی