آگهی استخدام راننده با وانت و نیسان

استخدام راننده با وانت و نیسان

1398-07-10

استخدام تعدادی راننده با وانت و نیسان جهت همکاری در باربری با درآمد خوب و محیطی دوستانه

استخدام تعدادی راننده با وانت و نیسان جهت همکاری در باربری با درآمد خوب و محیطی دوستانه

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی