آگهی استخدام پزشک عمومی در بیمارستان

استخدام پزشک عمومی در بیمارستان

1398-07-10

استخدام پزشک عمومی در بیمارستان جهت رشد مجموعه خود. همکاران دارای سابقه کاری و مدارک ضروری در ارتباط باشند

استخدام پزشک عمومی در بیمارستان جهت رشد مجموعه خود. همکاران دارای سابقه کاری و مدارک ضروری در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی