آگهی استخدام کارشناس رایانه در شرکت کارت اعتباری ایران کیش

استخدام کارشناس رایانه در شرکت کارت اعتباری ایران کیش

1398-07-10

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر با درآمد خوب و بیمه برای افراد دارای تحصیلات مرتبط و آشنا به امور فنی

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر با درآمد خوب و بیمه برای افراد دارای تحصیلات مرتبط و آشنا به امور فنی

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی