آگهی استخدام طراح ناخن حرفه ای در آرایشگاه

استخدام طراح ناخن حرفه ای در آرایشگاه

1397-08-17

استخدام طراح ناخن حرفه ای و با مشتری در آرایشگاه .(اجاره میز)

استخدام طراح ناخن حرفه ای و با مشتری در آرایشگاه .(اجاره میز)

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی