آگهی استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر

1398-07-10

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر جهت رشد گروه خود. افراد آشنا به امور سایت و برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر جهت رشد گروه خود. افراد آشنا به امور سایت و برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی