آگهی استخدام گرافیست در موسسه هنری

استخدام گرافیست در موسسه هنری

1398-07-10

استخدام گرافیست در موسسه هنری جهت رشد مجموعه خود. افراد خلاق - خوش برخورد و آشنا به امور تخصصی در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در موسسه هنری جهت رشد مجموعه خود. افراد خلاق - خوش برخورد و آشنا به امور تخصصی در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی