آگهی استخدام راننده با وانت مسقف

استخدام راننده با وانت مسقف

1398-07-09

استخدام تعدادی راننده با وانت پیکان مسقف جهت همکاری با یک شرکت معتبر مواد غذایی با شرایط کاری عالی

استخدام تعدادی راننده با وانت پیکان مسقف جهت همکاری با یک شرکت معتبر مواد غذایی با شرایط کاری عالی

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی