آگهی استخدام برنامه نویس در مجموعه معتبر

استخدام برنامه نویس در مجموعه معتبر

1398-07-09

استخدام برنامه نویس در مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود. افراد فعال و دارای اطلاعات کاری بالا در ارتباط باشند

استخدام برنامه نویس در مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود. افراد فعال و دارای اطلاعات کاری بالا در ارتباط باشند

شیراز چمران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی