آگهی استخدام پزشک عمومی در کلینیک

استخدام پزشک عمومی در کلینیک

1398-07-09

استخدام پزشک عمومی در کلینیک جهت تکمیل کادر خود. درآمد مناسب برای افراد آشنا به امور پوست و تزریقات

استخدام پزشک عمومی در کلینیک جهت تکمیل کادر خود. درآمد مناسب برای افراد آشنا به امور پوست و تزریقات

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی