آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-07-09

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز با درآمد و شرایط مناسب برای افراد فعال و آشنا به امور تخصصی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز با درآمد و شرایط مناسب برای افراد فعال و آشنا به امور تخصصی

تهران شمس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی