آگهی استخدام گرافیست در موسسه معتبر

استخدام گرافیست در موسسه معتبر

1398-07-08

استخدام گرافیست در موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود. افراد خلاق - خوش برخورد و آشنا به برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود. افراد خلاق - خوش برخورد و آشنا به برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

شیراز پاسارگاد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی