آگهی استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر

1398-07-08

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر با درآمد مناسب و بیمه برای افراد دارای پشتکار و آشنا به امور تخصصی رایانه

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر با درآمد مناسب و بیمه برای افراد دارای پشتکار و آشنا به امور تخصصی رایانه

شیراز پارامونت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی