آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

1398-07-07

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر جهت رشد مجموعه خود. افراد خوش بیان و آشنا به امور فنی در ارتباط باشند

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر جهت رشد مجموعه خود. افراد خوش بیان و آشنا به امور فنی در ارتباط باشند

شیراز قصردشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی