آگهی استخدام راننده با کامیون کمپرسی

استخدام راننده با کامیون کمپرسی

1398-07-07

استخدام تعدادی راننده با کامیون کمپرسی شش چرخ و ده چرخ جهت حمل ماسه و شن با درآمد عالی

استخدام تعدادی راننده با کامیون کمپرسی شش چرخ و ده چرخ جهت حمل ماسه و شن با درآمد عالی

کرج ساسانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی