آگهی استخدام ناخن کار در سالن آرایشی

استخدام ناخن کار در سالن آرایشی

1397-08-19

استخدام ناخن کار با مشتری در سالن آرایشی(اجاره میز یا درصدی)

استخدام ناخن کار با مشتری در سالن آرایشی(اجاره میز یا درصدی)

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی