آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1398-07-07

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به برنامه های کاربردی و ادیت عکس ها

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به برنامه های کاربردی و ادیت عکس ها

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی