آگهی استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

1398-07-07

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با شرایط کاری مناسب برای افراد خوش برخورد و آشنا به برنامه های کاربردی رایانه

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با شرایط کاری مناسب برای افراد خوش برخورد و آشنا به برنامه های کاربردی رایانه

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی