آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-07-07

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز با درآمد مناسب و پاداش کاری برای افراد خوش بیان و آشنا به کار

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز با درآمد مناسب و پاداش کاری برای افراد خوش بیان و آشنا به کار

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی