آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1398-07-07

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد فعال -متعهد و دارای روابط عمومی بالا

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد فعال -متعهد و دارای روابط عمومی بالا

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی