آگهی استخدام گرافیست در موسسه هنری

استخدام گرافیست در موسسه هنری

1398-07-07

استخدام گرافیست در موسسه هنری برای چند ساعت فعالیت در روز. افراد ماهر - خلاق و آشنا به امور تخصصی در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در موسسه هنری برای چند ساعت فعالیت در روز. افراد ماهر - خلاق و آشنا به امور تخصصی در ارتباط باشند

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی