آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-07-07

استخدام بازیگر در موسسه هنری با درآمد مناسب و پاداش کاری برای افراد خوش بیان و آشنا به امور شبکه های اجتماعی

استخدام بازیگر در موسسه هنری با درآمد مناسب و پاداش کاری برای افراد خوش بیان و آشنا به امور شبکه های اجتماعی

تهران جیحون

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی