آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

1398-07-07

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز جهت تکمیل گروه خود.برای افراد متعهد - خوش بیان و آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز جهت تکمیل گروه خود.برای افراد متعهد - خوش بیان و آشنا به برنامه های کاربردی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی