آگهی استخدام گرافیست در موسسه هنری

استخدام گرافیست در موسسه هنری

1398-07-05

استخدام گرافیست در موسسه هنری با درآمد مناسب و بیمه برای افراد دارای روابط عمومی بالا و آشنا به امور تخصصی

استخدام گرافیست در موسسه هنری با درآمد مناسب و بیمه برای افراد دارای روابط عمومی بالا و آشنا به امور تخصصی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی