آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1398-07-06

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر بدون نیاز به حضور در محل کاری. افراد خوش برخورد و آشنا به کار در ارتباط باشند

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر بدون نیاز به حضور در محل کاری. افراد خوش برخورد و آشنا به کار در ارتباط باشند

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی