آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

1398-07-06

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز برای چند روز فعالیت در محل کاری. افراد آشنا به کار در ارتباط باشند

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز برای چند روز فعالیت در محل کاری. افراد آشنا به کار در ارتباط باشند

تهران چیذر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی