آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز

1398-07-04

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز با محیط کاری فعال و حرفه ای برای افراد آشنا به امور سایت و امور تخصصی رایانه

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز با محیط کاری فعال و حرفه ای برای افراد آشنا به امور سایت و امور تخصصی رایانه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی