آگهی استخدام راننده با وانت نیسان

استخدام راننده با وانت نیسان

1398-07-06

استخدام تعدادی راننده با وانت نیسان جهت کار در شرکت مواد غذایی پارسا پخش با شرایط کاری خوب

استخدام تعدادی راننده با وانت نیسان جهت کار در شرکت مواد غذایی پارسا پخش با شرایط کاری خوب

شیراز میانرود

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی