آگهی استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر

استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر

1398-07-04

استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر با محیط کاری فعال و شرایط مناسب برای افراد دارای روابط عمومی بالا و آشنا به کار

استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر با محیط کاری فعال و شرایط مناسب برای افراد دارای روابط عمومی بالا و آشنا به کار

تهران شمیران نو

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی