آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

1398-07-04

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر. مناسب افراد خوش برخورد- آشنا به ادیت عکس ها و امور فضای مجازی

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر. مناسب افراد خوش برخورد- آشنا به ادیت عکس ها و امور فضای مجازی

تهران مجیدیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی