آگهی استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی

1398-07-03

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی با محیط کاری فعال و حرفه ای. همکاران با سلیقه و آشنا به برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی با محیط کاری فعال و حرفه ای. همکاران با سلیقه و آشنا به برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی