آگهی استخدام کارآموز عکاسی در موسسه هنری

استخدام کارآموز عکاسی در موسسه هنری

1398-07-03

استخدام کارآموز عکاسی در موسسه هنری به صورت تمام وقت با محیط کاری مناسب و آموزش های کامل امور تخصصی

استخدام کارآموز عکاسی در موسسه هنری به صورت تمام وقت با محیط کاری مناسب و آموزش های کامل امور تخصصی

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی