آگهی استخدام مجری در موسسه فرهنگی

استخدام مجری در موسسه فرهنگی

1398-07-03

استخدام مجری در موسسه فرهنگی جهت رشد مجموعه خود. برای افراد آشنا به کار - خوش بیان و آشنا به امور اجتماعی

استخدام مجری در موسسه فرهنگی جهت رشد مجموعه خود. برای افراد آشنا به کار - خوش بیان و آشنا به امور اجتماعی

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی