آگهی استخدام دستیار عکاس در موسسه فرهنگی

استخدام دستیار عکاس در موسسه فرهنگی

1398-07-03

استخدام دستیار عکاس در موسسه فرهنگی . موقعیت کاری خوب برای افراد دارای روابط عمومی بالا و آشنا به ادیت عکس ها

استخدام دستیار عکاس در موسسه فرهنگی . موقعیت کاری خوب برای افراد دارای روابط عمومی بالا و آشنا به ادیت عکس ها

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی