آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-07-04

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود. آموزش های کامل و شرایط مناسب برای افراد خوش بیان و فعال

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود. آموزش های کامل و شرایط مناسب برای افراد خوش بیان و فعال

تهران بلوار کشاورز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی