آگهی استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

1398-07-02

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به ادیت عکس ها و برنامه های کاربردی رایانه ای

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به ادیت عکس ها و برنامه های کاربردی رایانه ای

تهران سر سبز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی